Praca z zespołem – Jak z grupy zrobić zespół ?

Synergia, partnerstwo, odpowiedzialność i cel działania w zespole

Jak pracujemy z zespołem?

Warsztat pracy zespołowej przeprowadzony jest przez nasz zespół. Kasia, Krzysztof i Ja, pracujemy nad każdym aspektem pracy w zespole. Krzysztof Bajda – zwraca szczególną uwagę na aspekt biznesowy, czyli jakie efekty biznesowe osiąga zespół, który współpracuje. Katarzyna Jarosz ma niezwykłą zdolność do ilustrowania tego, co dzieje się podczas szkolenia. Każdy zespół po szkoleniu otrzymuje swój indywidualny rysunek.  Z niego można wyczytać wszystkie ustalenia, które zapadły podczas warsztatu, na które zgodził się cały zespół. Jest to niesamowity motywator do tego, aby po warsztacie dalej pracować nad współpracą w zespole, odnosząc się do wspólnych doświadczeń i ustaleń.  Ja pracuję nad sferą emocjonalną zespołu,  sytuacjami konfliktowymi, relacjami w zespole i wszystkimi aspektami emocjonalnymi zespołu.

Warsztat przeprowadzony jest w sposób aktywny i praktyczny. Uczestnicy podczas ćwiczeń, gier i symulacji doświadczają wielu ciekawych mechanizmów, które mają znaczenie we współpracy w zespole. Uczestnicy są wprowadzani w nowe obszary wiedzy w sposób bezpieczny, ale zaskakujący. Poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń́ i osobiste doświadczenia, uczestnicy rozumieją, że jedyną efektywną drogą osiągania wspólnych celów jest współpraca zespołowa. Podczas szkolenia pokazujemy pułapki i zyski pracy zespołowej. Poprzez symulacje, ćwiczenia uczestnicy doświadczają, czym jest synergia grupy i jaką ma kolosalną siłę w realizowaniu wspólnych celów zespołu. Duży nacisk kładziemy na proces grupowy. Wspólne doświadczenia, wzmacniamy praktycznym omówieniem na temat współpracy zespołowej odnoszącym się do specyfiki pracy uczestników.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Wybrane cele jakie osiągamy w naszej pracy:

 • Pokazanie znaczenia jedności i siły zespołu w bezpośrednim przełożeniu na efekty pracy i zysk firmy.
 • Poznanie mechanizmów grupowych i zespołowych.
 • Budowanie większego zaufania pomiędzy uczestnikami.
 • Otwartość na nowe pomysły.
 • Umiejętność współpracy i kooperacji.
 • Zbudowanie efektywnego zespołu, który będzie radził sobie w różnych sytuacjach.
 • Poprawa współpracy pomiędzy pracownikami różnych działów, którzy współpracują przy realizacji wspólnych projektów.
 • Wzbudzenie motywacji pozytywnej i zwiększenie poczucia pewności siebie.
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w zespole.
 • Tworzenie spójnego, zintegrowanego zespołu pracowniczego.
 • Stworzenie atmosfery „jedności zespołowej” wpływającej bezpośrednio i poprawiającej efektywność działania.
 • Dochodzenie do konsensusu poprzez budowanie zaufania i wzajemnego wsparcia.
 • Ukazanie – nie wprost, że każde działanie poszczególnych członków ma wpływ na efekt globalny firmy.