Coaching

Coaching wyzwala w człowieku siły, pozwalające osiągać szczyty możliwości

Czym jest coaching?

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby. Ta definicja wskazuje na najważniejsze i odróżniające cechy dziedziny coachingowej. Oznacza to, że składa się z kilku spotkań, które tworzą całość. Pomiędzy nimi jest przestrzeń, która stwarza pole do doświadczeń i odkryć. Wszystko, co dzieje się w przerwie, jest także niezwykle istotnym elementem procesu. Oznacza to, że proces ma działać wzmacniająco. Bazą wzmacniania i siłą wsparcia jest potencjał Klienta, a nie działanie zewnętrzne. Rolą coacha jest pomoc Klientowi w znalezieniu dostępu do jego zasobów. Oznacza to, że Klient jest zarówno autorem jak i wykonawcą następujących w wyniku procesu zmian.

Profesjonalizm coacha polega na umiejętnym towarzyszeniu Klientowi w podejmowaniu decyzji, planowaniu zmian i szukaniu w sobie siły do ich realizacji. Sukcesem jest świadomość Klienta, że to on sam dokonał zmiany i osiągnął założony cel. Oznacza to, że w żadnej sytuacji coach nie może wchodzić w rolę dyrektywnego doradcy. W procesie coachingu wartość mają tylko te odkrycia, czy wnioski, do których Klient dochodzi sam, nawet, jeśli w tej drodze towarzyszył mu coach. W coachingu chodzi o to, by Klient nauczył się, w jaki sposób może korzystać z tego, co jest mu (już i stale) dostępne i zależne od niego. Dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem, coaching jest odpowiedzią na obecną w każdym z nas potrzebę doskonalenia. W coachingu chodzi o rozwijanie, udoskonalanie, wzmacnianie siebie samego:)

Coaching

 • Indywidualne podejście
 • Szacunek dla wartości, ideologii, osoby i jej wewnętrznego świata
 • Wielopoziomowe, całościowe i systemowe postrzeganie zjawisk
 • Efektywność
 • Naturalność i prostotę
 • Osoby, które chcą podwyższyć jakość tego, co robią dobrze
 • Osoby, które chcą robić lepiej to, z czym sobie nie radzą
 • Osoby, które chcą zyskać większą samoświadomość i wzmocnić siebie
 • Osoby, które chcą podwyższyć jakość swojego życia
 • Osoby, które chcą przejąć pełną odpowiedzialność za własne życie
 • Osoby, które przeczuwają, że można więcej, pełniej i piękniej
 • Krótko mówiąc: Osoby, które chcą!
 • Poszerzenie samoświadomości
 • Więcej satysfakcji i radości
 • Szybki rozwój posiadanych zasobów
 • Wzrost efektywności
 • Więcej możliwości
 • Wzrost profesjonalizmu – nowe szanse na awans
 • Większa pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy